Réimsí Tionscadal

Sligeach

Is éard atá i LCS Phortaigh Shliabh Gamh, bratphortach ardtalún, bratphortach ardtalún suite ar Shliabh Gamh ar theorainn Cho. Mhaigh Eo agus Cho. Shligigh. Tá limistéir fhairsing de bhratphortach gníomhach le fáil ar fud an tsuímh le córais linnte portaigh. Fásann fraoch fliuch go fairsing ar an suíomh. Tagann an Ghé Bhánéadanach Ghraonlannach ann sa gheimhreadh

Is limistéar fairsing bratphortach agus dromanna clúdaithe le fraoch i Sléibhte na nDamh ar theorainn Chontaetha Mhaigh Eo agus Shligigh é LCS Phortach Loch Uamha. Tá an ardchlár clúdaithe le sraith tanaí de bhratphortach le limistéir de linnte idirnasctha éadomhain. In áiteanna, athraíonn bratphortach go fásra fraochmhá fliuch. Tá fraoch tirim le fáil ar fhánaí níos géire agus ar na lomáin charraige.

LCS Phortach Loch na Breac Caoch ar Shliabh Gamh, siar ó thuaidh ó Loch Tailt i gContae Shligigh. Cuimsíonn sé seo limistéir de bhratphortach a chothaíonn éagsúlacht fásra atá tipiciúil don bhratphortach. Tá na limistéir scoite a bhí tréigthe ag athghiniúint anois le neart caonach móna agus plandaí soithíoch a fhaightear go hiondúil ar phortach slán. Soláthraíonn an portach gnáthóg luachmhar don Chearc Fhraoigh.