Réimsí Tionscadal

Maigh Eo

Is limistéar mór de bhratphortach agus de shléibhte measartha slán é LCS Choimpléasc na hAbhann Duibhe/ Néifinne, i gContae Mhaigh Eo. Clúdaíonn sé cuid mhaith de shliabhraon Néifinn Bheag. Tá fásra fraochmhá fliuch agus paistí d’fhéarach ardtalún ar fhánaí uachtaracha na sléibhte. Ó dheas agus soir, tá plandálacha buaircíneacha ar an teorainn leis an suíomh. Tá fánaí íochtair na sléibhe clúdaithe le bratphortach. Tá fraoch fliuch go forleathan agus faightear é i mósáic agus in aistriú leis an bratphortach ísealchríche. Tagann Gé Bhánéadanach na Graonlainne ann sa gheimhreadh. Póraíonn an Fheadóg Bhuí anseo sa samhradh agus tá an limistéar ina ábhar cothaithe don Mheirliún. Tá an suíomh seo ar cheann de na samplaí is fearr agus is mó de bhratphortach slán in Éirinn.

Is machaire droimneach íseal i gContae Mhaigh Eo é LCS Choimpléasc Portaigh Bhéal Átha Chomhraic. Tá cuid de na limistéir bhratphortach ísealchríche is fairsinge in Éirinn ann. Tarlaíonn samplaí maithe d’fhásra fraochmhá fliuch ó am go chéile ar thalamh atá le fána agus ar thulacha ardaithe d’ithir mianra atá ar fud na machairí ísealchríche atá clúdaithe le portach.

Is limistéar mór bratphortach i ndeisceart Mhaigh Eo é LCS Choimpléasc Chnoc Maol Réidh / Shíofra / na hOirimhe. Bhí bratphortach ísealchríche níos fairsinge tráth ach tá sé scoilte anois ag foraois bhuaircíneach. Tá fraochmhá fliuch le fáil i réigiúin arda áit a bhfuil doimhneacht mhóna éadomhain. Tarlaíonn fraoch tirim ar mhóin atá le fána, dhea-dhraenáilte. Soláthraíonn an bhreacachan de bhratphortach ísealchríche áit fara don Ghé Bhánéadanach Ghraonlannach.

LCS Choimpléasc Portaigh Ghleann na Muaidhe suite i bhfíor-iarthuaisceart Chontae Mhaigh Eo. Is sampla cruthanta é den fhíorfhoirm aigéanach de bhratphortach ísealchríche. Tá an portach suite i machaire réidh droimneach a shíneann chun fánaí cnoic a chlúdach in oirthear an láithreáin, agus ó thuaidh i dtreo na haillte farraige. Tá foraoisiú mór déanta ar an réigiún agus tá fáschoillte buaircíneacha ar theorainn chuid mhór den suíomh.

LCS Choimpléasc Loch na Ceathrún Móire suite ó thuaidh agus soir ó Bhaingear, i gCo. Mhaigh Eo. Tá luach mór éiceolaíochta ag baint leis an suíomh, go príomha mar gheall ar an mbratphortach fairsing slán atá ann, a bhfuil gnáthréimse gnáthóg ar ardchaighdeán le fáil ann, ach chomh maith le sin mar shuíomh don Mhórán Réisc atá thar a bheith neamhchoitianta agus an caonach Drepanocladus vernicous.

LCS Phortach an Locha Ghil suite ar leithinis atá suite go híseal ar an taobh thiar de Bhéal an Chreachaire, bearna chósta fhothainiúil in iarthuaisceart Mhaigh Eo. Ceantar measartha beag de bhratphortach ísealchríche is ea é, le héagsúlacht mhaith de ghnáthghnéithe na gnáthóige, i.e. áiteanna tortóige agus loig, córais locháin, sruthanna, riasca, lochanna, poill slogaide, oileáin agus draenacha nádúrtha.

LCS Phortach Shliabh Fíoch suite thart ar 6 km soir ó thuaidh de Bhaingear, i gCo. Mhaigh Eo. Tá sé timpeallaithe ar an taobh ó thuaidh ag Abhainn Ghleann na Muaidhe, ar an taobh thoir agus thiar ag fáschoillte, agus ar an taobh ó dheas ag Abhainn Ghleann Cuilinn. Ardchlár de scealla agus carraigeacha gaineamhchloiche is ea Sliabh Fíoch é féin, agus tá sé thart ar 300 m nó mar sin ar airde.