An tábhacht a bhaineann le Bratphortach

Is bogaigh luachmhara iad bratphortaigh atá tábhachtach ó thaobh cúrsaí sóisialta, eacnamaíocha, comhshaoil agus cultúir de. Soláthraíonn na tailte móna seo ár n-uisce óil, stórálann siad méideanna ollmhóra carbóin, cuireann siad gnáthóga ar fáil don bhithéagsúlacht, agus cuireann siad áit chónaithe ar fáil le haghaidh go leor de na speicis is mó atá i mbaol. Soláthraíonn siad bia ardchaighdeáin dúinn freisin. Gan na seirbhísí ríthábhachtacha seo, bheadh dúshláin shuntasacha againn maidir leis an mbealach a mairimid. Tá caomhnú bratphortach tábhachtach ar go leor cúiseanna:

  • Is í Éire an t-aon Bhallstát san AE a bhfuil ionadaíocht shuntasach aici ar ghnáthóg bhratphortach an Atlantaigh, rud a fhágann gur cuspóir tábhachtach é feabhsú a stádas caomhnaithe ó thaobh an AE de. Ar fud an domhain, tá 8% de bhratphortach an domhain in Éirinn.
  • Tacaíonn gnáthóg bratphortaigh le bithéagsúlacht shaibhir speiceas lena n-áirítear roinnt plandaí neamhchoitianta agus speicis leochaileacha agus soláthraíonn sí gnáthóg chothaithe riachtanach d’éin bhogaigh.
  • Is tailte tábhachtacha talmhaíochta iad bratphortaigh a úsáidtear go coitianta mar thalamh féaraigh gharbh le haghaidh caorach agus eallach.
  • Tá bratphortaigh thar a bheith tábhachtach do mhaolú an athraithe aeráide mar go stórálann siad na milliúin tonna carbóin. Baineann plandaí foirmithe móna cosúil le caonach sphagnum agus cíbeanna carbón as an atmaisféar.
  • Cuidíonn bratphortaigh le cáilíocht an uisce a fheabhsú trí scagachán nádúrtha. Tá ról tábhachtach acu i mbainistíocht tuilte trí rith chun srutha uisce dromchla a stóráil agus a scaoileadh go mall (ar a dtugtar maolú uisce).
  • Is suíomhanna tábhachtacha seandálaíochta iad bratphortaigh mar go gcaomhnaíonn siad tírdhreacha ársa agus déantáin laistigh den mhais mhóna agus faoi.
  • Soláthraíonn bratphortaigh léargais tábhachtacha eolaíocha ar dhálaí athraitheacha an atmaisféir agus ar dhálaí réigiúnacha éiceolaíochta agus comhshaoil.
  • Is suíomhanna tábhachtacha caitheamh aimsire iad bratphortaigh a mbaineann siúlóirí, reathaithe, slatiascairí, grianghrafadóirí, díograiseoirí dúlra agus allamuigh, úsáid astu, i measc nithe eile.