Ceisteanna Coitianta

Cuir isteach foirm léirithe suime chomhlánaithe chuig an bhfoireann tionscadail. Is féidir faisnéis mhionsonraithe a íoslódáil ó shuíomh Gréasáin an tionscadail.
Tá. Ní mór do scairsheilbh a bheith bainteach, áfach, le coimíneacht tosaíochta atá roghnaithe don chlár píolótach.
Beidh na híocaíochtaí sa bhreis ar thacaíochtaí eile ar nós BPS, GLAS, agus ANC. Aithníonn an tionscadal an tábhacht a bhaineann le feirmeoireacht chun timpeallacht ardchaighdeáin a chothú. Tá na gníomhaíochtaí sa tionscadal deartha le bheith ag luí le rialacha incháilitheachta an BPS.
Tá. Ní mór do scairsheilbh a bheith bainteach, áfach, le coimíneacht tosaíochta atá roghnaithe don chlár píolótach.
Tá. Ní mór do scairsheilbh a bheith bainteach, áfach, le coimíneacht tosaíochta atá roghnaithe don chlár píolótach.
Íocfaidh foireann an tionscadail an comhairleoir go díreach. Tá costas ionchur an chomhairleora curtha san áireamh san íocaíocht torthaí. Íocfar táille an chomhairleora go díreach leis an gcomhairleoir sula bhfaighidh an feirmeoir íocaíocht. Íocfaidh an clár íocaíocht riaracháin.
Tugtar cuireadh do gach scairshealbhóir i gcoimíneachtaí tosaíochta iarratas a dhéanamh ar an gclár píolótach. Roinntear an íocaíocht ar choimíní i measc rannpháirtithe i gcomhréir lena scairsheilbh sa choimíneacht sin.
Tá. Ní mór do scairsheilbh a bheith bainteach, áfach, le coimíneacht tosaíochta atá roghnaithe don chlár píolótach.
Tugtar cuireadh do gach scairshealbhóir i gcoimíneachtaí tosaíochta iarratas a dhéanamh ar an gclár píolótach. Roinntear an íocaíocht ar choimíní i measc rannpháirtithe i gcomhréir lena scairsheilbh sa choimíneacht sin.
Beidh na ceardlanna faoi stiúir Teagasc agus beidh siad teoranta do thart ar 20 rannpháirtí in aghaidh gach réimse tionscadail. Gheobhaidh rannpháirtithe íocaíocht rannpháirtíochta faoi réir Téarmaí agus Coinníollacha. Is ceardlanna deonacha um malartú eolais iad seo.
Is clár deonach bunaithe ar thorthaí é seo ina n-íoctar an feirmeoir de réir an toraidh cháilíochta comhshaoil a bhaintear amach. Ceadaíonn an cur chuige do leibhéal ard solúbthachta don fheirmeoir. Is féidir leis an bhfeirmeoir na modhanna a roghnú chun a gcuid tailte a bhainistiú chun an toradh a bhaint amach.
Ar deireadh thiar is faoin bhfeirmeoir atá sé conas a bhainistíonn siad a bhfeirm. Is féidir le foireann an tionscadail comhairle a chur ar fáil agus tá sraith gníomhartha tacaíochta deonacha ann ar féidir leis an bhfeirmeoir roghnú a dhéanamh chun cabhrú le feabhas a chur ar cháilíocht na gnáthóige. Dá fheabhas an toradh cáilíochta gnáthóige is ea is airde an íocaíocht. Déanann an clár gníomhaíochtaí tacaíochta a chómhaoiniú.
Is féidir le foireann an tionscadail tuilleadh sonraí faoin gclár, lena n-áirítear Téarmaí agus Coinníollacha mionsonraithe, a sholáthar nó tá siad ar fáil ar shuíomh Gréasáin an tionscadail. B’fhéidir gur mhaith leat ár bPolasaí Príobháideachta a fheiceáil nó a íoslódáil.